Gemeenteblad 742, 29 december 2015 - Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Son en Breugel 2016

Dit artikel is gearchiveerd op 09-02-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 29-12-2015
Soort bekendmaking: Verordeningen

De raad stelt de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Son en Breugel 2016 vast per 1 januari 2016, onder gelijktijdige intrekking van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Son en Breugel 2012.