Gemeenteblad 748,29 december 2015 -Verordening reinigingsrechten 2016

Dit artikel is gearchiveerd op 09-02-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 29-12-2015
Soort bekendmaking: Verordeningen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat de gemeenteraad op 17 december 2015 de volgende verordeningen heeft vastgesteld:

  • Verordening reinigingsrechten 2016

De verordening is opgenomen in de algemeen verkrijgbare lijst van vastgestelde belastingverordeningen. Deze liggen kosteloos ter inzage in het gemeentehuis.