Gemeenteblad 750, 29 december 2015 - Legesverordening 2016 incl. Tarieventabel en 'bouwkostenoverzicht ROEB' 2016

Dit artikel is gearchiveerd op 09-02-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 29-12-2015
Soort bekendmaking: Verordeningen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat de gemeenteraad op 17 december 2015 de volgende verordeningen heeft vastgesteld. Ook hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel in de vergadering van 22 december 2015 besloten tot het aanpassen van enkele legestarieven 2016.

  • Legesverordening 2016 inclusief de bijhorende Tarieventabel en het ‘bouwkostenoverzicht ROEB 2016’;

De verordening en bijbehorende Tarieventabel  is opgenomen in de algemeen verkrijgbare lijst van vastgestelde belastingverordeningen. Deze liggen kosteloos ter inzage in het gemeentehuis.