Gemeenteblad 754, 5 januari 2016 - Verleende omgevingsvergunning Margrietstraat 2 t/m 10

Dit artikel is gearchiveerd op 16-02-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691TV
Publicatiedatum: 05-01-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunningen verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 24 december 2015            Margrietstraat 2 t/m 10, 5691 TV – plaatsen dakplaten (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.