Gemeenteblad 755, 5 januari 2016 - Verleende omgevingsvergunning Europalaan 2

Dit artikel is gearchiveerd op 16-02-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691EN
Publicatiedatum: 05-01-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 30 december 2015            Europalaan 2, 5691 EN - 5 haagbeuken i.v.m. nieuwbouw op perceel (KAPPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.