Gemeenteblad 756, 5 januari 2016 - Verleende omgevingsvergunning Ekkersrijt 1500

Dit artikel is gearchiveerd op 16-02-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Ekkersrijt/Science Park
Publicatiedatum: 05-01-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunningen verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 30 december 2015            Industrieterrein Ekkersrijt 1500 - 87 populieren berm/ groenstrook (KAPPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.