Gemeenteblad 757, 12 januari 2016 - Aanvraag omgevingsvergunning Science Park 5127

Dit artikel is gearchiveerd op 23-02-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692ED
Publicatiedatum: 12-01-2016
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

04 januari 2016      Science Park Eindhoven 5127, 5692 ED – uitbreiden kantoorgebouw (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.