Gemeenteblad 759, 12 januari 2016 - Verleende omgevingsvergunning Brouwerskampweg 5

Dit artikel is gearchiveerd op 23-02-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691PN
Publicatiedatum: 12-01-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders heeft een omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 06 januari 2016      Brouwerskampweg 5, 5691 PN – het oprichten van een tijdelijke tweede bedrijfswoning voor een periode van maximaal 10 jaar (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.