Gemeenteblad 760, 12 januari 2016 - Verleende omgevingsvergunning A. v.d. Venstraat 12

Dit artikel is gearchiveerd op 23-02-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691CK
Publicatiedatum: 12-01-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunningen verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

  • 07 januari 2016      Antoon van de Venstraat 12, 5691 CK – uitbreiden woonhuis (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.