Gemeenteblad 765, 12 januari 2016 - Drank- en horecavergunning feesttent Kerkplein

Dit artikel is gearchiveerd op 23-02-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 12-01-2016
Soort bekendmaking: Verordeningen

De burgemeester heeft vergunning verleend voor het verstrekken van alcoholhoudende dranken als bedoeld in artikel 3 van de Drank-en Horecawet in de feesttent op het Kerkplein tijdens de vergunde carnavalsactiviteiten in de periode15 januari tot en met 9 februari 2016.

Tegen het besluit kunnen belanghebbende binnen zes weken na de verzending of bekendmaking ( 6 januari 2016) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 8, 5690 AA Son.