Gemeenteblad 766, 12 januari 2016 - Tijdelijke verkeersmaatregelen carnaval

Dit artikel is gearchiveerd op 23-02-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 12-01-2016
Soort bekendmaking: Verkeersmaatregel

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken bekend dat het voor een goed en veilig verloop van de carnavalsactiviteiten noodzakelijk is tijdelijke verkeersmaatregelen te treffen. Het betreft de volgende verkeersmaatregelen behorend bij genoemde activiteit:

7 februari: carnavalsoptocht, aanvang 13:11 uur

Evertsenlaan, Piet Heinlaan (startpunt ter hoogte van huisnummer 27), Sint Hubertuslaan, Van den Elsenstraat, het Pieter Brueghelplein, Veerstraat, Wilhelminalaan en het oostelijk gedeelte van de Nieuwstraat tot en met de aansluiting met het Raadhuisplein.

Ter informatie: bovengenoemde afsluiting in het centrum van Son betekent dat de kruising Wilhelminalaan- Nieuwstraat- Boslaan- Hendrik Veenemanstraat gedurende genoemde tijdstippen afgesloten is voor het verkeer.

De afsluiting van bovengenoemde wegen is geldig op 7 februari 2016 van 12.00 uur tot 16.00 uur.

8 februari: Krutjesgatse Oberrace, aanvang 14: 00 uur

Het weggedeelte de Markt vanaf de aansluiting met de Nieuwstraat tot aan de aansluiting met de Dommelstraat mag voor het verkeer worden afgesloten. De afsluiting van bovengenoemd weggedeelte is geldig op 8 februari 2016 van 12:00 uur tot 18:00 uur.

9 februari: boerenbruiloft, aanvang 13:00 uur

Samenkomst van “bruidsparen” op de Dommelbrug aan de Wilhelminalaan/ Veerstraat. De doorgaande route Wilhelminalaan - Veerstraat wordt ter hoogte van de brug over de Dommel afgesloten van 12:30 uur tot 13.30 uur.

[kop2]Parkeerverbod tijdens optocht

Voor een veilig en goed verloop van de optocht is het op 7 februari tussen 11.00 en 17.00 uur verboden te parkeren in:

de parkeervakken gelegen aan het oostelijk gedeelte van de Nieuwstraat, vanaf het kruispunt met de Wilhelminalaan en de Markt

de parkeervakken aan de Wilhelminalaan vanaf de aansluiting met de Hendrik Veenemanstraat tot aan de aansluiting Willemstraat en Emmastraat

Indien noodzakelijk worden geparkeerde voertuigen verwijderd op grond van de Wegsleepregeling Son en Breugel.