Gemeenteblad 768, 19 januari 2016 - Verleende omgevingsvergunning Ekkersrijt 4103

Dit artikel is gearchiveerd op 01-03-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692DD
Publicatiedatum: 19-01-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 08 januari 2016                Ekkersrijt 4103, 5692 DD – vervangen reclame Meubelplein Ekkersrijt (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.