Gemeenteblad 773, 26 januari 2016 - Verleende omgevingsvergunning Vlinderlaan

Dit artikel is gearchiveerd op 08-03-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691RK
Publicatiedatum: 26-01-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 18 januari 2016      Vlinderlaan thv huisnummers 3-5, 5691 RK kappen van twee eikenbomen berm (KAPPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.