Gemeenteblad 775, 26 januari 2016 - Verleende omgevingsvergunning H. Veenemanstraat 7

Dit artikel is gearchiveerd op 08-03-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691BA
Publicatiedatum: 26-01-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 19 februari 2016    Hendrik Veenemanstraat 7, 5691 BA – uitbreiden woonhuis (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.