Gemeenteblad 780, 2 februari 2016 - Aangevraagde omgevingsvergunning Australiëlaan 40

Dit artikel is gearchiveerd op 15-03-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691JL
Publicatiedatum: 02-02-2016
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

  • 22 januari 2016      Australiëlaan 40, 5691 JL – plaatsen dakkapel (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.