Gemeenteblad 786, 2 februari 2016 - Verleende omgevingsvergunning Science Park Eindhoven 5501

Dit artikel is gearchiveerd op 15-03-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692EM
Publicatiedatum: 02-02-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

  • 28 januari 2016      Science Park Eindhoven 5501, 5692 EM – dichtleggen bestaande vloersparingen t.b.v. Kardex (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.