Gemeenteblad 788, 2 februari 2016 - Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Barim)

Dit artikel is gearchiveerd op 15-03-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694NM
Publicatiedatum: 02-02-2016
Soort bekendmaking: Milieuvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een melding is ingekomen van:

  • Hoveniersbedrijf van Wanrooij, De Kuilen 3d, 5694 NM  Son en Breugel.

De melding heeft betrekking op een hoveniersbedrijf met de compostering en opslag van groenafval aan De Kuilen 3d te Son en Breugel.

De melding ligt vanaf 2 februari 2016 gedurende 6 weken tot 16 maart 2016 voor iedereen ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Son. Deze bekendmaking is uitsluitend informatief van karakter en hiertegen kunnen geen bezwaren worden ingediend noch beroep worden ingesteld.