Gemeenteblad 789, 9 februari 2016 - Aangevraagde omgevingsvergunning Evertsenlaan 1

Dit artikel is gearchiveerd op 22-03-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694SL
Publicatiedatum: 09-02-2016
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

  • 26 januari 2016    Evertsenlaan 1, 5694 SL – uitbreiden woonhuis (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.