Gemeenteblad 794, 9 februari 2016 - Verleende omgevingsvergunning Nachtegaallaan 1

Dit artikel is gearchiveerd op 22-03-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691VA
Publicatiedatum: 09-02-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

  • 3 februari 2016    Nachtegaallaan 1, 5691 VA – kozijnwijziging voorgevel (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.