gemeenteblad 797, 9 februari 2016 - Verkeersbesluit Voetgangersoversteekplaats

Dit artikel is gearchiveerd op 22-03-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Kom Breugel
Publicatiedatum: 09-02-2016
Soort bekendmaking: Verkeersmaatregel

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel heeft een verkeersbesluit genomen. Het betreft de verplaatsing van een voetgangersoversteekplaats / zebrapad in de Jupiterstraat en aanleg van een voetgangersoversteekplaats / zebrapad in de Venuslaan nabij basisschool De Stokland.

Het verkeersbesluit is op 27 januari 2016 officieel gepubliceerd in de Staatscourant. Dit verkeersbesluit ligt gedurende zes weken na publicatie in de Staatscourant voor een ieder ter inzage gedurende de openingstijden van het gemeentehuis in Son en Breugel.

Tegen dit verkeersbesluit kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na publicatie bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel.