Gemeenteblad 798, 9 februari 2016 - Omgevingsvergunning milieu Schepens Beheer BV

Dit artikel is gearchiveerd op 22-03-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 09-02-2016
Soort bekendmaking: Milieuvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een ongefaseerde omgevingsvergunning voor enkel de activiteit milieu hebben verleend aan W. Schepens Beheer B.V. voor het veranderen van een vleeskuikenhouderij aan de Ockhuizenweg 8 in Son en Breugel.

Het besluit ligt gedurende 6 weken van 9 februari 2016 tot 22 maart 2016 ter inzage bij de afdeling Dienstverlening Publiek in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Son en Breugel, tijdens de openingstijden en kan op afspraak worden toegelicht.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na publicatiedatum van dit besluit beroep instellen bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 2500 MA 's-Hertogenbosch. Het beroep heeft geen schorsende werking en er zijn griffierechten verschuldigd.

Gelijktijdig met het ingediend beroepschrift kunnen belanghebbenden de voorzieningenrechter van deze Rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Ook daarvoor zijn griffierechten verschuldigd.