Gemeenteblad 801, 16 februari 2016 - Aangevraagde omgevingsvergunning Honingbij 50 t/m 75

Dit artikel is gearchiveerd op 29-03-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 16-02-2016
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

  • 05 februari 2016       Honingbij 50 t/m 75 (Sonniuspark) – uitbreiden woningen Wonen à la Carte Son, fase 3 (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.