Gemeenteblad 802, 16 februari 2016 - Verleende omgevingsvergunning Apennijnenlaan 10

Dit artikel is gearchiveerd op 29-03-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691JS
Publicatiedatum: 16-02-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

  • 11 februari 2016       Apennijnenlaan 10, 5691 JS – plaatsen dakkapel achterzijde woning (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.