Gemeenteblad 803, 16 februari 2016 - Melding besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Dit artikel is gearchiveerd op 29-03-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692EB
Publicatiedatum: 16-02-2016
Soort bekendmaking: Sloopvergunningen

Op 22 januari 2016 is een melding als gevolg van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval op grond van artikel 10.52 Wet milieubeheer ontvangen van Aannemingsbedrijf Van der Heijden Nistelrode B.V., Science Park Eindhoven 5057, 5692 EB Son en Breugel.

De breekwerkzaamheden zullen worden uitgevoerd in de periode van 15 februari t/m 16 mei 2016. Het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval bevat voorschriften onder andere ter beperking van geluid- en stofoverlast. Deze melding dient slechts ter kennisgeving. Het is niet mogelijk tegen deze melding bezwaar te maken.

Nadere inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u gedurende werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur contact opnemen de heer A. Obbema van de gemeente Son en Breugel, telefoonnummer (0499-) 491570.