Gemeenteblad 805, 16 februari 2016 - Horecastappenplan vastgesteld

Dit artikel is gearchiveerd op 29-03-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 16-02-2016
Soort bekendmaking: Verordeningen

Op dinsdag 2 februari 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel het horecastappenplan vastgesteld.

Het horecastappenplan is gebaseerd op het Brabants alcohol- en horecasanctiebeleid dat in 2013 is vastgesteld. In het Horecastappenplan wordt het beleid uiteengezet ten aanzien van het handhavingsinstrumentarium voor de horeca, opdat de openbare orde niet wordt aangetast en geen overlast ontstaat voor de omgeving.

Voor een positieve uitstraling van de horeca is het belangrijk dat overlast en hinder zoveel mogelijk worden voorkomen. Controle en handhaving van wet- en regelgeving is hiervoor noodzakelijk. Voor de meest voorkomende en ernstige overtredingen is in het Horecastappenplan een handhaving scenario beschreven. Dit betekent dat is aangegeven wie, wanneer, wat doet. Door het volgen van de aangegeven stappen worden handhavingstappen beter op elkaar afgestemd. Daarnaast biedt het Horecastappenplan voor ondernemers en derden meer inzicht in het bestuurs- en strafrechtelijke optreden.

Dit besluit ligt gedurende een periode van zes weken ter inzage op het gemeentehuis van de gemeente Son en Breugel, Raadhuisplein 1. Het besluit treedt in werking op 17 februari 2016.