Gemeenteblad 808, 23 februari 2016 - Aangevraagde omgevingsvergunning Driehoek 9

Dit artikel is gearchiveerd op 05-04-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691NR
Publicatiedatum: 23-02-2016
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

  • 15 februari 2016    Driehoek 9, 5691 NR – slopen van 3 varkensstallen (SLOPEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.