Gemeenteblad 810, 23 februari 2016 - Aangevraagde omgevingsvergunning Vlinderlaan 109

Dit artikel is gearchiveerd op 05-04-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691RK
Publicatiedatum: 23-02-2016
Soort bekendmaking: Aanlegvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

17 februari 2016    Vlinderlaan 109, 5691 RK – plaatsen dakkapel zijgevel (BOUWEN)