Gemeenteblad 811, 23 februari 2016 - Aangevraagde omgevingsvergunning Bijenlaan 3 t/m 33

Dit artikel is gearchiveerd op 05-04-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 23-02-2016
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

  • 17 februari 2016    Bijenlaan 3 t/m 33 (Sonniuspark) – uitbreiden woningen Wonen a la Carte (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.