Gemeenteblad 812, 23 februari 2016 - Verleende omgevingsvergunning Tooropstraat 9

Dit artikel is gearchiveerd op 05-04-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691DK
Publicatiedatum: 23-02-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders heeft omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 12 februari 2016       Tooropstraat 9, 5691 DK; kappen van twee bomen in achtererf perceel (KAPPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.