Gemeenteblad 815, 23 februari 2016 - Verleende omgevingsvergunning Evertsenlaan 1

Dit artikel is gearchiveerd op 05-04-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694SL
Publicatiedatum: 23-02-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders heeft omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 16 februari 2016       Evertsenlaan 1, 5694 SL – uitbreiden woonhuis (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.