Gemeenteblad 816, 23 februari 2016 - Onherroepelijk bestemmingsplan “Driehoek; Driehoek 1C–1D”

Dit artikel is gearchiveerd op 05-04-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 23-02-2016
Soort bekendmaking: Bestemmingsplannen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat het bestemmingsplan “Driehoek; Driehoek 1C-1D”, vastgesteld door de gemeenteraad op 12 november 2015, onherroepelijk is geworden.

Tegen het besluit tot vaststelling is bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geen beroep ingesteld, zodat dit bestemmingsplan met ingang van 07 januari 2016 onherroepelijk is geworden.

Het bestemmingsplan “Driehoek; Driehoek 1C-1D” is te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.