Gemeenteblad 817, 1 maart 2016 - Aangevraagde omgevingsvergunning Walcherenlaan 20

Dit artikel is gearchiveerd op 12-04-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691ZV
Publicatiedatum: 01-03-2016
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

  • 18 februari 2016       Walcherenlaan 20, 5691 ZV – realiseren aanbouw met veranda (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.