Gemeenteblad 820, 1 maart 2016 - Ingetrokken omgevingsvergunning Australiëlaan 11

Dit artikel is gearchiveerd op 12-04-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 01-03-2016
Soort bekendmaking: Verordeningen

De aanvraag op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is door de aanvrager ingetrokken op:

  • 24 februari 2016       Australiëlaan 11 – uitbreiden woonhuis (BOUWEN en AFWIJKEN REGELS RO)

Tegen de intrekking van aanvragen voor een omgevingsvergunning kunnen geen formele (schriftelijke) bedenkingen of bezwaren worden ingediend.