Gemeenteblad 821, 1 maart 2016 - Verleende omgevingsvergunning Ardennenlaan 13

Dit artikel is gearchiveerd op 12-04-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691JN
Publicatiedatum: 01-03-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 19 februari 2016       Ardennenlaan 13, 5691 JN – realiseren schuifhek bij de oprit (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.