Gemeenteblad 822, 1 maart 2016 - Melding mobiel breken bouw- en sloopafval Aannemingsbedrijf Van der Heijden Nistelrode B.V

Dit artikel is gearchiveerd op 12-04-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692EB
Publicatiedatum: 01-03-2016
Soort bekendmaking: Sloopvergunningen

Op 15 januari jl. hebben we een melding ontvangen van Aannemingsbedrijf Van der Heijden Nistelrode B.V., Science Park Eindhoven 5006, 5692 EB Son en Breugel over mobiel breken bouw- en sloopafval op grond van artikel 10.52 Wet milieubeheer.
De breekwerkzaamheden zullen worden uitgevoerd in de periode van 7 maart t/m 6 juni 2016.

Het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval bevat voorschriften onder andere ter beperking van geluid- en stofoverlast. Deze melding dient slechts ter kennisgeving. Het is niet mogelijk tegen deze melding bezwaar te maken.

[kop2]Nadere inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u tijdens werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur contact opnemen de heer A. Obbema, telefoonnummer (0499-) 491570.