Gemeenteblad 824, 15 maart 2016 - Aangevraagde omgevingsvergunning Breeakkerstraat 1a

Dit artikel is gearchiveerd op 26-04-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691TN
Publicatiedatum: 15-03-2016
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

  • 04 maart 2016     Breeakkerstraat 1a, 5691 TN – slopen voormalige gemeentewerf (SLOPEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.