Gemeenteblad 825, 15 maart 2016 - Aangevraagde omgevingsvergunning Molenstraat 23

Dit artikel is gearchiveerd op 26-04-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691AH
Publicatiedatum: 15-03-2016
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

  • 09 maart 2016     Molenstraat 23, 5691 AH – nieuwbouw / herbouw woonhuis met bijgebouwen (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.