Gemeenteblad 826 - 15 maart 2016 - Verleende omgevingsvergunning Marterlaan 8

Dit artikel is gearchiveerd op 26-04-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691EW
Publicatiedatum: 15-03-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 07 maart 2016     Marterlaan 8, 5691 EW – realiseren nieuwe woning (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.