Gemeenteblad 830, 15 maart 2016 - Anterieure overeenkomst Science Park Eindhoven 5501 en 5006

Dit artikel is gearchiveerd op 26-04-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Ekkersrijt/Science Park
Publicatiedatum: 15-03-2016
Soort bekendmaking: Bestemmingsplannen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat de gemeente Son en Breugel een anterieure overeenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening (Wro) is aangegaan met de eigenaar van de percelen Science Park Eindhoven 5501 en 5006, J.V. Beheer B.V. (Prodrive Technologies Group B.V. en Prodrive Technologies B.V.).

De overeenkomst heeft betrekking op de voorgenomen nieuwbouw van een bedrijfspand op het perceel Science Park Eindhoven 5006, de realisatie van luchtbruggen om de bedrijfspanden Science Park Eindhoven 5501 en 5006 met elkaar te verbinden en daarmee samenhangende ontwikkelingen.

Ter voldoening aan artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) wordt er een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ter inzage gelegd. Deze beschrijving ligt vanaf donderdag 17 maart 2016 tot en met woensdag 27 april 2016 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.

Tegen de gesloten overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.