Gemeenteblad 839, 29 maart 2016 - Aangevraagde omgevingsvergunning De Wadden 49 t/m 75

Dit artikel is gearchiveerd op 10-05-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691ZJ
Publicatiedatum: 29-03-2016
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

  • 23 maart 2016     De Wadden 49 t/m 75, 5691 ZJ – asbestsanering (SLOPEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.