Gemeenteblad 844, 29 maart 2016 - Verleende omgevingsvergunning Australiëlaan 11

Dit artikel is gearchiveerd op 10-05-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691JK
Publicatiedatum: 29-03-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 24 maart 2016            Australiëlaan 11, 5691 JK – uitbreiden woonhuis (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.