Gemeenteblad 845, 29 maart 2016 - Verleende omgevingsvergunning Ekkersrijt 3301

Dit artikel is gearchiveerd op 10-05-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692CJ
Publicatiedatum: 29-03-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 24 maart 2016            Ekkersrijt 3301, 5692 CJ – het oprichten van een distributiecentrum en aanlegwerkzaamheden (BOUWEN en AANLEG)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.