Gemeenteblad 862, 30 maart 2016 - Subsidieverordening bijdrage zwemonderwijs

Dit artikel is gearchiveerd op 11-05-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 30-03-2016
Soort bekendmaking: Verordeningen

De raad stelt de Subsidieverordening bijdrage zwemonderwijs vast per 1 april 2016.