Gemeenteblad 863, 5 april 2016 - Aangevraagde omgevingsvergunning Spiegelkever 4

Dit artikel is gearchiveerd op 17-05-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692VK
Publicatiedatum: 05-04-2016
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

  • 30 maart 2016     Spiegelkever 4, 5692 VK – plaatsen dakkapel voorzijde woonhuis (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.