Gemeenteblad 866, 5 april 2016 - Drank- en Horecavergunning Nieuwstraat 75-77

Dit artikel is gearchiveerd op 17-05-2016.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 05-04-2016
Soort bekendmaking: Verordeningen

De burgemeester heeft vergunning verleend als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor een slijterij in supermarkt Jumbo aan de Nieuwstraat 75- 77, 5691 AB Son en Breugel.

Tegen het besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzending of bekendmaking daarvan (5 april 2016) een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar de burgemeester, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. In uw bezwaarschrift verwijst u naar dit besluit en geeft u aan waarom u het hier niet mee eens bent. Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen.

Als u een bezwaarschrift indient, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank in ’s-Hertogenbosch. Meer informatie over de voorlopige voorziening vindt u op www.rechtspraak.nl.