Gemeenteblad 872, 5 april 2016 - Milieumaatwerkvoorschrift Vivon BV

Dit artikel is gearchiveerd op 17-05-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 05-04-2016
Soort bekendmaking: Milieuvergunningen

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken ingevolge artikel 1.9 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)

  • Vivon B.V. Ekkersrijt 1121, 5692 BB Son en Breugel

Het besluit ligt van 7 april t/m 19 mei 2016 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Son.