Gemeenteblad 878, 12 april 2016 - Aangevraagde omgevingsvergunning Van den Elsenstraat 3

Dit artikel is gearchiveerd op 24-05-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694ND
Publicatiedatum: 12-04-2016
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

  • 06 april 2016          Van den Elsenstraat 3, 5694 ND – oprichten woonhuis met bijgebouwen (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.