Gemeenteblad 879, 12 april 2016 - Verleende omgevingsvergunning Australiëlaan 40

Dit artikel is gearchiveerd op 24-05-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691JL
Publicatiedatum: 12-04-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 05 april 2016          Australiëlaan 40, 5691 JL – plaatsen dakkapel (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.