Gemeenteblad 882, 19 april 2016 - Aangevraagde omgevingsvergunning Ruysdaelstraat 6

Dit artikel is gearchiveerd op 31-05-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691EA
Publicatiedatum: 19-04-2016
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

  • 08 april 2016          Ruysdaelstraat 6, 5691 EA – nieuwbouw basisschool De Sonnewijzer (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.