Gemeenteblad 889, 19 april 2016 - Verleende omgevingsvergunning Honingbij 50 t/m 76

Dit artikel is gearchiveerd op 31-05-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 19-04-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

14 april 2016          Honingbij 50 t/m 76 (Sonniuspark) – wijzigen omgevingsvergunning voor het oprichten van 14 aaneen gebouwde woningen (fase 3) (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.